TooYoung

48 tekstów – auto­rem jest TooYoung.

,,I nie żyli długo i szczęśli­wie,zam­knięci na gwiazdy..."

~pieśń I 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 kwietnia 2013, 00:50

Naj­gor­sze że to to sa­mo niebo,na które spogląda­liśmy razem... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 kwietnia 2013, 23:56

Cza­sem mądrzej­szy od nas,wy­daje się nam głupszym. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 kwietnia 2013, 07:10

Człowiek poz­ba­wiony miłości,tra­ci człowieczeństwo. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 marca 2013, 21:38

Pa­radoks-,,Kochasz lecz nie chcesz wybaczyć." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 lutego 2013, 23:34

Gdy nag­le budzisz się z przeświad­cze­niem że stra­ciłeś coś bar­dzo ważne­go,po czym uświada­miasz so­bie że nig­dy cze­goś ta­kiego nie posiadałeś... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 stycznia 2013, 23:33

Os­tatnio pat­rząc w lus­tro,zauważyłem że nic ani ni­kogo przed nim nie ma! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 stycznia 2013, 00:54

Każde spoj­rze­nie w two­je oczy,wy­dawało się być następnym.Dziś ostatnim... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 stycznia 2013, 23:31

Cisza,krzy­ku początki... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 stycznia 2013, 03:15

Gdy tra­cimy coś naj­ważniej­sze­go,w naszym życiu ot­wiera się no­wa epo­ka, w której to zauważamy jak bar­dzo by­liśmy wcześniej za­dufa­ni i żałośni. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 stycznia 2013, 22:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność